Esti aici:Anexa nr. 5


Anexa nr. 5


DECLARATIE-DECIZIE

Subsemnatul (subsemnata) ................................................., informat (informata) si constient (constienta) asupra riscurilor si beneficiului transplantului de organe, tesuturi si celule umane, in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule umane, declar ca sunt de acord cu inscrierea mea ca donator voluntar post-mortem pentru urmatoarele organe, tesuturi si celule: ................................... .
.........................................................................
Sunt de acord cu investigarea mea periodica si gratuita privind starea mea de sanatate.
Potrivit legii, asupra hotararii mele pot reveni oricand, cu conditia ca actul scris de revenire sa fie semnat si de doi martori.

Data ....................................
Semnatura ...............................
Notar ...................................