Esti aici:Supravegherea sanatatii lucratorilor


Supravegherea sanatatii lucratorilor


CAPITOLUL I - Dispozitii generale sticky icon

Hotarare nr. 355 din 11/04/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organis...

Hotarare nr. 37 din 16/01/2008 - pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 21/01/2008 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, se modifica dupa cum urmeaza:1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins: 1. "ARTICOLUL 4 (1) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii. (2) Pana la data de 31 decembrie 2010, medicii specialisti in medicina generala ori in medicina de familie, care au obtinut, potrivit legii, atestat in specialitatea m...

ANEXA 5 - Fisa de aptitudine

_______________________________________________________ │ Unitatea medicala: │Adresa: │ │ │Tel.: │ ________________________________________________________ Angajare │_│ Control medical periodic │_│ Adaptare │_│ Reluarea muncii │_│ Supraveghere speciala │_│ Alte │_│ MEDICINA MUNCII - FISA DE APTITUDINE Nr. ......../......... (Un exemplar se trimite la angajator, unul se inmaneaza angajatului) Societate ............................................................................ Adresa: ............................ Tel.: ................. Fax: .................. NUME .............................. PRENUME ..................................... CNP │_│_│...

ANEXA 4 - Ruta profesionala

______________________________________ │ Unitatea medicala: │Adresa: │ │ │Tel.: │ ________________________________________ DOSAR MEDICAL Nr. ......... NUMELE ................................. PRENUMELE ............................ SEX: M │_│ F │_│ VARSTA ............... DATA NASTERII ............... CNP .................................................................................... ADRESA ............................................................................... OCUPATIA/FUNCTIA ............................................................... FORMARE PROFESIONALA ........................................................ RUTA PROFESIONALA __________________________...

ANEXA 3 - FISA de identificare a factorilor de risc profesional

Unitatea ...................... Subunitatea .................... Adresa ........................ Adresa ............................ Telefon ....................... Telefon ............................ FISA de identificare a factorilor de risc profesional Denumirea postului: ................................................... Sectia/Departamentul ................................................ Atelierul ..................................................................... NAVETA: da │_│ cate ore/zi? │_│ nu │_│ Descrierea activitatii: * In echipa: da │_│ nu │_│ Nr. ore/zi │_│ Nr. schimburi de lucru │_│ Schimb de noapte │_││_│ Pauze organizate │_│ sau n...

ANEXA 2 - FISA de solicitare a examenului medical la angajare

Subsemnatul (numele si prenumele) ........................................................................................., angajator la intreprinderea/societatea comerciala/unitatea ......................................, adresa: ............................................................................., tel.: .................. fax: ....................., Cod CAEN si domeniu de activitate: ......................................... solicit examen medical de medicina muncii pentru: ANGAJARE │_│ CONTROL MEDICAL PERIODIC │_│ ADAPTARE │_│RELUAREA MUNCII│_│ SUPRAVEGHERE SPECIALA│_│ LA CERERE│_│SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA │_│ ALTELE │_│ conform legislatiei de s...

ANEXA 1 – FISE privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala

EXPLICAREA FISELOR Examenul medical la angajare a) La acest punct este mentionata obligativitatea efectuarii examinarii clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toti lucratorii. b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator sau paraclinice in functie de agentul la care este expus, de situatia speciala de munca, profesie/ocupatie/functie. Examenul medical periodic: La acest punct sunt mentionate: examenul clinic complet (cu atentie deosebita pe anumite aparate si sisteme), examenele de laborator si paraclinice de efectuat in functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia/ocupatia/functia detinuta. C...

CAPITOLUL IV - Dispozitii finale

ARTICOLUL 35 La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii. ARTICOLUL 36 Lucratorii trebuie sa fie informati in legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor. ARTICOLUL 37 Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare si examenul medical periodic. ARTICOLUL 38 Inregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala cu durata medie de expunere - afectare a starii de sanatate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel: a) cabinetul de medicina ...

CAPITOLUL III - Servicii medicale profilactice

ARTICOLUL 8 (1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de munca. (2) Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale actelor normative specifice. (3) In cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale. (4) Testarea psihologica a aptitudinilor in munca se face potrivit prevederilor anexei nr.1. ARTICOLUL 9 (1) In sensul prezentei hotarari, aptitudinea in ...

CAPITOLUL II - Obligatiile angajatorilor

ARTICOLUL 5 (1) Angajatorul trebuie sa se afle in posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor. (2) Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci cand rezultatele supravegherii sanatatii o impun. ARTICOLUL 6 Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor. ARTICOLUL 7 Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilo...