Termen cautat

Supravegherea sanatatii lucratorilor


Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

CAPITOLUL I - Dispozitii generaleHotarare nr. 355 din 11/04/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici,...
Subscribe to RSS - Supravegherea sanatatii lucratorilor