Termen cautat

Legislatie medicala


Lege nr. 321/2001din 26/06/2001 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 27/06/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luniParlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1 (1) Se aproba acordarea gratuita de lapte praf, formula pentru sugari, copiilor cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern. (2) Costul laptelui praf acordat in conditiile alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei. ARTICOLUL 2 Distribuirea laptelui praf se realizeaza prin consiliile locale ale municipiilor...
Legea nr. 193 din 17.mai.2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresaParlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1 Societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa. ARTICOLUL 2 (1) Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete...
ORDIN nr. 883 din 16.08.2005 privind aprobarea Metodologiei de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibileMinistrul Sanatatii In temeiul prevederilor Legii nr 100/1998, privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; al Hotararii Guvernului nr. 168/2005, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare Vazand Referatul de aprobare al Directiei de Sanatate Publica nr. /2005 al Ordinului MS nr. 123/ 2004 privind aprobarea Planului National de Actiune pentru supravegherea si...
Legea nr. 61 din 22.septembrie.1993 privind alocatia de stat pentru copii *** Republicata*) Republicata in temeiul ARTICOLUL II din Legea nr. 261/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 31 decembrie 1998. Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993. ARTICOLUL 1 (1) Copiii in varsta de pana la 16 ani beneficiaza de alocatie acordata de stat. (2) Copiii care urmeaza una dintre formele de invatamant prevazute de lege beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea...
Ordonanta de Urgenta nr. 105 din 24.octombrie.2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentalaIn temeiul ARTICOLUL 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. CAPITOLUL 1 - Alocatia familiala complementara ARTICOLUL 1 Beneficiaza de alocatia familiala complementara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, familiile formate din sot, sotie si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna. ARTICOLUL 2 Alocatia familiala complementara se acorda lunar...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleLegea nr. 263/2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 568 din 28.06.2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii asistentei medicale primare a colectivitatilor locale arondate, denumite in continuare centre de permanenta. ARTICOLUL 2 Centrele de permanenta sunt unitati sanitare, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de familie si care asigura continuitatea asistentei medicale...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 - extras - privind reforma in domeniul sanatatii - actualizata Text in vigoare incepand cu data de 21 noiembrie 2006 ARTICOLUL 208 (1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati. (2) Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt: a) protejarea asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala sau accident; b) asigurarea protectiei asiguratilor in mod universal,...
TITLUL X: Asigurarile voluntare de sanatateLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL X: Asigurarile voluntare de sanatate Capitolul I - Dispozitii generale ARTICOLUL 339 In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie: a) asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul si fata de care asiguratorul are obligatia ca la producerea riscului asigurat sa acorde indemnizatia sau suma asigurata conform prevederilor contractului de asigurare voluntara de sanatate; b) asigurator -...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL V: Asistenta medicala comunitara ARTICOLUL 126 (1) Dispozitiile prezentului titlu reglementeaza serviciile si activitatile din domeniul asistentei medicale comunitare. (2) Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de activitati si servicii de sanatate organizate la nivelul comunitatii pentru solutionarea problemelor medico-sociale ale individului, in vederea mentinerii acestuia in propriul mediu de viata si care se acorda in sistem integrat cu serviciile sociale....
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL III: Asistenta medicala primara ARTICOLUL 59 (1) Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului asistentei medicale primare, asigurata prin serviciile de medicina de familie. (2) Termenul asistenta medicala primara defineste furnizarea ingrijirilor de sanatate cuprinzatoare, de prim-contact, indiferent de natura problemei de sanatate, in contextul unei relatii continue cu pacientii, in prezenta bolii sau in absenta acesteia. (3) Domeniul definit la...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleLegea 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, publicata in M. Of. partea I nr 104/09.03.2000 ARTICOLUL 1 (1) Persoanele varstnice au dreptul la asistenta sociala, potrivit dispozitiilor prezentei legi, in raport cu situatia sociomedicala si cu resursele economice de care dispun. (2) Masurile de asistenta sociala prevazute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurarilor sociale. (3) Persoanele varstnice care beneficiaza de asistenta sociala au dreptul si la alte forme de protectie sociala, in conditiile...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL IX: Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate ARTICOLUL 318 Prezentul titlu stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind elaborarea, implementarea si distribuirea in Romania a cardului european si a cardului national de asigurari sociale de sanatate, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in acest proces. ARTICOLUL 319 In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie...
Ordin nr. 418 din 20.04.2005Pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 09/06/2005 Vazand Referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesionala nr. M.C. 5.068 din 20 aprilie 2005, in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale Hotararii Guvernului nr. 899/2002 privind...
ORDIN Nr. 1246/12.07.2007Ordin privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav Ministrul Sanatatii Publice, Vazand Referatul de aprobare al Directiei Generale Politici, Strategii si Managementul Calitatii in Sanatate, In temeiul prevederilor art. 7, alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, emite...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 696 din 15 august 2006 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor. ARTICOLUL 2 In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza: a) nava -...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca Publicata in: monitorul oficial nr. 683 din 9 august 2006 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. ARTICOLUL 2 Prezenta hotarare nu se aplica semnalizarii prevazute de reglementarile referitoare la introducerea pe piata a substantelor si...
Capitolul I - Domeniul de aplicare si principii fundamentaleAdunarea Generala Nationala a Colegiului Medicilor din Romania in temeiul ARTICOLUL 27 din Legea 74/1995 privind exercitarea profesiei de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, a adoptat prezentul Cod de Deontologie Medicala: ARTICOLUL 1 Codul de Deontologie Medicala cuprinde normele de conduita obligatorii in legatura cu exercitiul drepturilor si indatoririlor medicului ca profesionist. ARTICOLUL 2 Prevederile prezentului cod, atat cele ce reamintesc regulile morale, pe care orice medic ar...
Legea Nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateModificata de O.U.G. nr. 91/2006 Emitent: Parlamentul Romaniei Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 901 din 6 noiembrie 2006 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, cu modificarile...
Decizie nr. 4/2008Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 215 din 20/03.2008 Colegiul medicilor din Romania In temeiul ARTICOLUL 385, ARTICOLUL 404 alin. (2) si al ARTICOLUL 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania decide: ARTICOLUL 1 (1) Medicii se pensioneaza la varsta de 65 de ani, indiferent de sex. (2) La cerere, pot continua activitatea medicala pana la implinirea varstei de 70 de ani de medicii care: a) detin titlul de membru titular sau...
CAPITOLUL I - Dispozitii generalePublicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 29/01/2007. Incheiat conform ARTICOLUL 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/21/29.12.2006 ARTICOLUL 1. (1) Partile contractante, reprezentate conform anexei nr. 7, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca unic la nivel national si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia. (2) Angajatorul recunoaste libera exercitare a dreptului sindical, conform...

Pagini