Termen cautat

Alocatia de stat pentru copii


Autor: admin

Legea nr. 61 din 22.septembrie.1993 privind alocatia de stat pentru copii *** Republicata


*) Republicata in temeiul ARTICOLUL II din Legea nr. 261/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 31 decembrie 1998.
Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993.

ARTICOLUL 1

(1) Copiii in varsta de pana la 16 ani beneficiaza de alocatie acordata de stat.
(2) Copiii care urmeaza una dintre formele de invatamant prevazute de lege beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea varstei de 18 ani.
(3) Copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate, precum si copiii cu handicap beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la implinirea varstei de 18 ani.
(4) Tinerii in varsta de peste 18 ani beneficiaza de alocatie de stat pentru copii pana la terminarea cursurilor invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii.
(5) Tinerii prevazuti la alin. (4) care repeta anul scolar nu beneficiaza de alocatie de stat, cu exceptia celor care repeta din motive de sanatate, dovedite cu certificat medical.

ARTICOLUL 2

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti, in conditiile legii, in Romania, daca locuiesc impreuna cu parintii.

ARTICOLUL 3

(1) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 3.500 lei lunar si se indexeaza in conditiile legii.
(2) Titular al dreptului de alocatie de stat pentru copii este copilul.

ARTICOLUL 4

(1) Alocatia de stat pentru copii se plateste unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare, parintelui la care s-a stabilit, prin hotarare judecatoreasca, domiciliul copilului ori caruia i s-a incredintat spre crestere si educare.
(2) Alocatia de stat pentru copii se plateste si tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare in conditiile legii.
(3) Dupa implinirea varstei de 14 ani, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu incuviintarea reprezentantului sau legal.

ARTICOLUL 5

(1) Copiii in varsta de peste 7 ani care nu urmeaza, potrivit regulamentelor scolare, invatamantul general obligatoriu nu beneficiaza de plata alocatiei de stat pentru copii, cu exceptia celor care nu sunt scolarizati din motive de sanatate, dovedite prin certificat medical.
(2) Alocatia de stat pentru copii nu se plateste in lunile in care copiii titulari ai dreptului se afla mai mult de 15 zile in institutii de ocrotire ori asistenta sociala care le asigura intretinerea completa din partea statului.
(3) Lunar, serviciile de stare civila ale consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti comunica directiei generale de munca si de protectie sociala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti situatia privind copiii care au decedat.

ARTICOLUL 6

(1) Stabilirea dreptului la alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept.
(2) Cererea se face in numele copilului de catre persoanele prevazute la ARTICOLUL 4 alin. (1) si (2) din prezenta lege.
(3) Dupa implinirea varstei de 14 ani, cererea se poate face si de catre copil, cu incuviintarea reprezentantului sau legal.
(4) Plata alocatiei de stat pentru copii se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul.
(5) In cazul in care cererea este inregistrata ulterior lunii in care s-a nascut copilul, plata alocatiei de stat pentru copii se poate face si pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
(6) Plata alocatiei de stat pentru copii inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.

ARTICOLUL 7

(1) Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice imprejurarile care au determinat incetarea conditiilor de acordare, in termen de 15 zile de la aparitia acestora.
(2) Sumele platite necuvenit cu titlu de alocatie de stat pentru copii se recupereaza pe baza deciziei emise de persoana juridica care a efectuat plata alocatiei de stat pentru copii sau prin angajamentul de plata scris al persoanei care le-a incasat in mod necuvenit.
(3) Decizia prin care se recupereaza sumele incasate necuvenit se comunica celui obligat la plata in termen de 15 zile de la emitere.
(4) Decizia de recuperare si angajamentul de plata constituie titlu executoriu de la data comunicarii, respectiv de la data semnarii.

ARTICOLUL 8

Alocatia de stat pentru copii nu este impozabila si nu poate fi urmarita silit decat in vederea recuperarii sumelor platite necuvenit cu acest titlu.

ARTICOLUL 9

Contestatiile formulate impotriva modului de stabilire si de plata a alocatiei de stat pentru copii se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ARTICOLUL 10

(1) Modul de gestionare a fondurilor destinate platii alocatiei de stat pentru copii si a cheltuielilor administrative aferente, precum si modalitatile de stabilire si plata a drepturilor de alocatie de stat pentru copii se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
(2) Plata alocatiei de stat pentru copiii in varsta de peste 7 ani se face prin unitatile scolare.
(3) Alocatia de stat pentru copii se suporta de la bugetul de stat, iar pentru copiii cu handicap, din Fondul de risc si de accident, constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate.

ARTICOLUL 11

(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei*).
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga ARTICOLUL 1 - 17, ARTICOLUL 28 - 30 si anexa din Decretul nr. 410/1985 privind alocatia de stat si indemnizatia pentru copii, ajutoarele ce se acorda mamelor cu mai multi copii si sotiilor de militari in termen, precum si indemnizatia de nastere, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

*) Legea nr. 61/1993 a intrat in vigoare la data de 1 octombrie 1993.

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 8 februarie 1999

sus

Hotararea de Guvern nr. 591 din 02.noiembrie.1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii *** Republicata


*) Republicata in temeiul ARTICOLUL II din Hotararea Guvernului nr. 425 din 27 mai 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 2 iunie 1999.
Hotararea Guvernului nr. 591 din 2 noiembrie 1993 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 12 noiembrie 1993, a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 190 din 22 martie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, prin Hotararea Guvernului nr. 165 din 5 mai 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 mai 1997, si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.

Guvernul Romaniei hotaraste:

ARTICOLUL 1

(1) De la data intrarii in vigoare a Legii nr. 61/1993**) privind alocatia de stat pentru copii, fondurile destinate platii alocatiei de stat pentru copii care se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat, se stabilesc si se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu sarcini in acest domeniu si se gestioneaza distinct, astfel:
a) creditele bugetare destinate platii alocatiei de stat pentru copiii in varsta de pana la 7 ani, inclusiv pentru cei care implinesc aceasta varsta in cursul anului scolar pana la data de 31 august a fiecarui an, precum si pentru cei care au absolvit invatamantul general obligatoriu inainte de implinirea varstei de 16 ani si nu mai urmeaza alta forma de invatamant se gestioneaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
b) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii in varsta de peste 7 ani, care urmeaza invatamantul general obligatoriu, pentru cei care sunt inscrisi in unitatile scolare si intrerup temporar scolarizarea din motive de sanatate dovedite cu certificat medical, precum si pentru copiii in varsta de pana la 18 ani si tinerii in varsta de peste 18 ani, care urmeaza una dintre formele de invatamant organizate in conditiile legii, se gestioneaza de catre Ministerul Educatiei Nationale;
c) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii in varsta de pana la 18 ani si tinerii in varsta de peste 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administratiei publice, inclusiv militare, se gestioneaza, dupa caz, de catre ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate care au in subordine aceste scoli.
(2) Alocatia de stat pentru copiii cu handicap, precum si pentru copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate se plateste de catre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc si de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992***) privind protectia speciala a persoanelor handicapate, in cuantum majorat cu 100%.

**) Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993, a intrat in vigoare la data de 1 octombrie 1993.
***) Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.

ARTICOLUL 2

(1) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun dupa cum urmeaza:
a) la consiliile locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, pentru copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (1) lit. a);
b) la unitatile scolare unde sunt inscrisi copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (1) lit. b) si c);
c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (2).
(2) Institutiile prevazute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, au obligatia sa aplice stampila proprie pe versoul originalului certificatului de nastere.
(3) Stabilirea si plata drepturilor de alocatie de stat pentru copii se aproba pe baza dovezii incetarii platii de catre institutia care a efectuat anterior plata.
(4) Consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti depun lunar cererile inregistrate, la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv la Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
(5) Cererile prevazute la alin. (1) se aproba, dupa caz, de catre directorul directiei generale judetene de munca si protectie sociala, directorul sau comandantul unitatii scolare ori inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; dupa aprobare, documentele care atesta dreptul la incasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin institutiile prevazute la alin. (1).

ARTICOLUL 3

(1) Plata alocatiei de stat pentru copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (1) lit. b) se face de catre unitatile de invatamant unde acestia sunt inscrisi, prin conturi personale deschise la Societatea Comerciala "Banc Post" - S.A., in baza conventiei stabilite intre Ministerul Educatiei Nationale si societatea comerciala respectiva.
(2) Plata alocatiei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile postale.

ARTICOLUL 4

(1) Pentru copiii care au implinit varsta de 7 ani pana la data de 31 august a fiecarui an, iesirea din sistemul de plata al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face din oficiu, incepand cu luna septembrie, fiind preluati in sistemul de plata al Ministerului Educatiei Nationale, in conditiile legii.
(2) Pentru copiii in varsta de pana la 7 ani, care se inscriu in clasa I in invatamantul primar, iesirea din plata drepturilor la alocatia de stat din sistemul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face cu data de 31 august a anului urmator, data de la care plata alocatiei de stat este preluata si asigurata in continuare de Ministerul Educatiei Nationale.
(3) Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copiii care frecventeaza unitati si institutii de invatamant particulare se fac de catre Ministerul Educatiei Nationale, daca acestea sunt organizate si functioneaza provizoriu, in conditiile legii, pe baza autorizarii, pana la acreditarea lor.

ARTICOLUL 5

Lunar, institutiile de ocrotire si de asistenta sociala, precum si unitatile militare, care asigura intretinerea completa a copiilor mai mult de 15 zile din luna, comunica directiei generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, datele de identificare pentru copiii aflati in aceste institutii si unitati, in vederea intreruperii platii alocatiei de stat pentru copii.

ARTICOLUL 6

(1) Copiii care insotesc parintii aflati in interes de serviciu in strainatate au dreptul la alocatia de stat in conditiile prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.
(2) Pe perioada in care parintele pe numele caruia s-a stabilit plata alocatiei de stat se afla in strainatate, plata drepturilor cu acest titlu se face parintelui care ramane in tara sau persoanei care are imputernicire.

ARTICOLUL 7

(1) In vederea efectuarii operatiunilor privind stabilirea drepturilor la alocatia de stat pentru copii si plata acestora, numarul de posturi pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitatile subordonate se suplimenteaza cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare directie generala de munca si protectie sociala judeteana se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
(2) Se suplimenteaza cu doua posturi numarul de personal al Ministerului Educatiei Nationale si cu 41 de posturi numarul de personal prevazut pentru inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 8

Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa redistribuie fondurile necesare pentru plata alocatiei de stat pentru copii in anul 1993, corespunzator prevederilor ARTICOLUL 1.

ARTICOLUL 9

Se recomanda consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa sprijine directiile generale de munca si protectie sociala, in vederea asigurarii spatiilor necesare arhivarii documentelor si desfasurarii activitatii pentru stabilirea si punerea in plata a alocatiei de stat pentru copii.

ARTICOLUL 10

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii in stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finantelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotarari.

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 21 februarie 2000

sus

Hotararea de Guvern nr. 2392 din 21.decembrie.2004 privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 225.000 lei.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1270 din 29 decembrie 2004

sus

Hotararea de Guvern nr.1026 din 09.august.2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.591/1993


Privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOLUL 1

Hotararea Guvernului nr. 591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 1
(1) Fondurile destinate platii alocatiei de stat pentru copii, care, potrivit Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul de stat, precum si cheltuielile de transmitere a drepturilor se stabilesc si se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu sarcini in acest domeniu si se gestioneaza distinct, dupa cum urmeaza:
a) creditele bugetare destinate platii alocatiei de stat pentru copiii care nu urmeaza o forma de invatamant organizata in conditiile legii, precum si cele pentru copiii cu handicap vizual se gestioneaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
b) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii care urmeaza invatamantul general obligatoriu, pentru cei care sunt inscrisi in unitatile scolare si intrerup temporar scolarizarea din motive de sanatate dovedite cu certificat medical, precum si pentru copiii in varsta de pana la 18 ani si tinerii in varsta de peste 18 ani, care urmeaza una dintre formele de invatamant organizate in conditiile legii, se gestioneaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
c) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii in varsta de pana la 18 ani si tinerii in varsta de peste 18 ani, care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional in unitatile scolare din subordinea/coordonarea altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, inclusiv militare, organizate in conditiile legii, se gestioneaza, dupa caz, de ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate care au in subordine/coordonare aceste scoli;
d) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu handicap, cu exceptia celor cu handicap vizual, se gestioneaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, gestionarea creditelor se realizeaza numai pentru acordarea alocatiei de stat pentru copiii cu handicap care au implinit varsta de 3 ani.
(2) Alocatia de stat pentru copiii cu handicap care au implinit varsta de 3 ani se acorda in cuantum majorat de 100% ."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2
(1) Alocatia de stat pentru copii se acorda pe baza de cerere intocmita de reprezentantul legal al copilului, insotita de originalul si copia certificatului de nastere al copilului, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal, documentele din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal, precum si, dupa caz, de alte documente justificative stabilite prin instructiunile emise potrivit ARTICOLUL 10.
(2) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun si se inregistreaza dupa cum urmeaza:
a) la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a carei/caruia/carora raza isi au domiciliul sau resedinta, dupa caz, reprezentantii legali, pentru copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (1) lit. a);
b) la unitatile scolare unde sunt inscrisi copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (1) lit. b) si c);
c) la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru copiii prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (2).
(3) Institutiile prevazute la alin. (2), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, au obligatia sa aplice stampila proprie pe versoul originalului certificatului de nastere.
(4) In situatia in care se face transferul de la un ordonator de credite la altul dintre cei prevazuti la ARTICOLUL 1 alin. (1), stabilirea si plata drepturilor de alocatie de stat pentru copii se aproba pe baza dovezii incetarii platii de catre institutia care a efectuat anterior plata.
(5) Primariile prevazute la alin. (2) lit. a) au obligatia de a depune lunar cererile inregistrate la directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 2^1
(1) Acordarea sau neacordarea alocatiei de stat pentru copii se stabileste, dupa caz, prin decizie a directorului executiv al directiei de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, directorului sau comandantului unitatii scolare ori a directorului executiv sau, dupa caz, a directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se transmite reprezentantului legal al copilului in termen de 10 zile de la emitere.
(3) Decizia prevazuta la alin. (1) se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare."

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4
(1) Pentru copiii care urmeaza o forma de invatamant organizata in conditiile legii, iesirea din sistemul de plata al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se face incepand cu luna septembrie, pe baza situatiei centralizatoare intocmite de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, din acea luna fiind preluati in sistemul de plata al Ministerului Educatiei si Cercetarii, in conditiile legii.
(2) Situatia centralizatoare prevazuta la alin. (1) se transmite la directia de munca, solidaritate sociala si familie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pana cel tarziu la data de 20 septembrie a fiecarui an.
(3) Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copiii care frecventeaza unitati si institutii de invatamant particulare se fac de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, daca acestea sunt organizate si functioneaza provizoriu, in conditiile legii, pe baza autorizarii, pana la acreditarea lor.
(4) Copiii de varsta scolara care nu urmeaza o forma de invatamant organizata in conditiile legii raman in plata drepturilor in sistemul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei."

5. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 10
Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu atributii in stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, pot emite instructiuni privind aplicarea prezentei hotarari, care se aproba prin ordin al ministrului sau al conducatorului organului administratiei publice centrale de specialitate."

ARTICOLUL 2

In cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, sintagma Ministerul Educatiei Nationale se va inlocui cu sintagma Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar sintagma directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se va inlocui cu sintagma directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ARTICOLUL 3

Hotararea Guvernului nr. 591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 februarie 2000, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul educatiei si cercetarii, secretar de stat.
Dumitru Miron,
p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat
Paul Victor Dobre,
p. Ministrul finantelor publice, secretar de stat
Doina-Elena Dascalu

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 18 august 2006

sus

Hotararea de Guvern nr.54 din 24.ianuarie.2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii


In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Incepand cu luna ianuarie 2007, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 25 lei, cu exceptia alocatiei de stat acordate copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap, al carei cuantum este cel prevazut la ARTICOLUL 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul apararii, secretar de stat
Corneliu Dobritoiu,
p. Ministrul administratiei si internelor, secretar de stat
Paul Victor Dobre,
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mihail Hardau
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

EMITENT:GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 26 ianuarie 2007

sus

Ordonanta de Urgenta nr.97 din 04.octombrie.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii


In conformitate cu dispozitiile ARTICOLUL 49 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori cu handicap, consacrandu-se dreptul copiilor la ocrotire speciala, sub forma alocatiilor acordate de stat, fara nici o discriminare sau conditionare. In prezent, alocatia de stat pentru copii este platita de mai multi ordonatori de credite, ceea ce conduce la cheltuieli administrative si de gestionare nejustificat de mari. In plus, exista un numar important de copii care, in functie de participarea scolara, pot avea un parcurs variabil intre sistemul de plata al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si cel al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, ceea ce conduce la intarzieri ale platii alocatiei de stat pentru perioade mai mari de timp.
Totodata, este necesara pregatirea preluarii platii acestei prestatii de catre Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, care se infiinteaza la inceputul anului 2008, fapt pentru care este necesar a se adopta masuri imediate pentru preluarea de la toti ordonatorii de credite a platii alocatiei de stat pentru copiii cu handicap, precum si pentru cei inscrisi in unitatile scolare din subordinea altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate.
Neadoptarea cadrului normativ necesar, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgenta, va conduce la imposibilitatea preluarii in conditii optime a platii alocatiei de stat si, respectiv, la neasigurarea continuitatii platii acestei prestatii pentru un numar mare de copii. Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizeaza interesul public.

In temeiul ARTICOLUL 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL I

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 1
(1) Se instituie alocatia de stat pentru copii ca forma de ocrotire a statului acordata tuturor copiilor, fara discriminare.
(2) Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii toti copiii in varsta de pana la 18 ani."

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 3
(1) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 35 lei lunar si se majoreaza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse."

3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit masura de protectie speciala prevazuta la ARTICOLUL 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare, alocatia de stat pentru copii se plateste reprezentantului legal al copilului, stabilit in conditiile legii."

4. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(4) Alocatia de stat pentru copiii prevazuti la alin. (2^1) se vireaza in conturile personale deschise pentru acestia de catre reprezentantii legali. Sumele cu titlu de alocatie de stat pentru copii se capitalizeaza pana la implinirea de catre acestia a varstei de 14 ani. Dupa implinirea de catre titular a varstei de 14 ani, alocatia de stat poate fi platita direct acestuia, cu respectarea conditiei prevazute la alin. (3), sau, in functie de optiunea acestuia, poate fi capitalizata in continuare in contul personal al acestuia, pana la implinirea varstei de 18 ani.
(5) Alocatia de stat platita in conditiile prevazute la alin. (4) se acorda titularului la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani.
(6) In cazul decesului copilului prevazut la alin. (2^1), sumele cu titlu de alocatie de stat platite conform alin. (4) se fac venit la bugetul de stat.
(7) In cazul in care pentru copilul prevazut la alin. (2^1) masura de protectie speciala prevazuta la ARTICOLUL 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificarile ulterioare, inceteaza sau se modifica, alocatia de stat se va acorda potrivit situatiei in care se afla copilul."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5
Lunar, serviciile de stare civila ale consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti comunica directiei de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale, situatia privind copiii care au decedat."

6. La articolul 6, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea se face, in numele copilului, de catre persoanele prevazute la ARTICOLUL 4 alin. (1), (2) si (2^1).
..........................................................................
(4) Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, iar plata drepturilor se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii."

7. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) In cazul in care achitarea drepturilor de alocatie de stat pentru copii se face prin mandat postal, plata acesteia se suspenda daca timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a incasat drepturile cu titlu de alocatie de stat. Reluarea in plata, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe baza de cerere scrisa intocmita de reprezentantul legal al copilului, care se inregistreaza la directia teritoriala."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 9
Contestatiile formulate impotriva modului de stabilire si de plata a alocatiei de stat pentru copii se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

9. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 10
(1) Fondurile pentru plata alocatiei de stat pentru copii, precum si pentru cheltuielile cu administrarea si transmiterea drepturilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Plata alocatiei de stat pentru copii se realizeaza prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card.
(3) In cazul achitarii drepturilor de alocatie de stat in cont curent personal sau cont de card, directiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(4) Comisionul bancar prevazut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, intre directiile teritoriale si unitatile bancare."

10. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 11
In aplicarea prezentei legi, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a drepturilor se emit norme metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului."

ARTICOLUL II

(1) In vederea efectuarii de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse a platii alocatiei de stat pentru copii, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au in subordine unitati de invatamant, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum si directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor pune la dispozitia directiilor teritoriale bazele de date complete cu beneficiarii alocatiei de stat pentru copii si reprezentantii legali ai acestora, pana la data de 1 noiembrie 2007. Raspunderea asupra corectitudinii bazelor de date revine institutiilor care le-au intocmit si predat.
(2) Elevii inscrisi in unitatile de invatamant private acreditate ori autorizate in conditiile legii vor fi cuprinsi in bazele de date furnizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
(3) Sumele aferente alocatiilor de stat pentru copii achitate din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, neridicate de catre persoanele in drept, se utilizeaza in continuare, in cadrul termenului de prescriptie prevazut de lege, pentru plata acestor drepturi.
(4) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) - (3) se pot elabora instructiuni care se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului sau, dupa caz, al ministrului internelor si reformei administrative ori al ministrului apararii.

ARTICOLUL III

In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va supune aprobarii prin hotarare a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

ARTICOLUL IV

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor ARTICOLUL I, care intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.
(2) Plata alocatiei de stat pentru copiii preluati de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, de la institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si de la celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au in subordine unitati de invatamant, precum si pentru copiii cu handicap se asigura din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2008.
(3) Plata alocatiei de stat pentru copii in anul 2007, precum si a sumelor restante, cu respectarea termenelor de prescriptie prevazute de lege, se efectueaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 591/1993 privind masurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL V

Incepand cu luna ianuarie 2008, cuantumul alocatiei de stat pentru copii, prevazut la ARTICOLUL 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicata, se stabileste la 32 lei.

ARTICOLUL VI

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia din urma prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului, secretar de stat
Pazstor Gabriela,
Ministrul apararii,
Teodor Viorel Melescanu
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Bucuresti, 4 octombrie 2007.
Nr. 97.

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 684 din 8 octombrie 2007


sus