Termen cautat

Asistenta medicala comunitara


Autor: admin

Capitolul I - Dispozitii generale


Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL V: Asistenta medicala comunitara

ARTICOLUL 126

(1) Dispozitiile prezentului titlu reglementeaza serviciile si activitatile din domeniul asistentei medicale comunitare.
(2) Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de activitati si servicii de sanatate organizate la nivelul comunitatii pentru solutionarea problemelor medico-sociale ale individului, in vederea mentinerii acestuia in propriul mediu de viata si care se acorda in sistem integrat cu serviciile sociale.

ARTICOLUL 127

(1) Asistenta medicala comunitara presupune un ansamblu integrat de programe si servicii de sanatate centrate pe nevoile individuale ale omului sanatos si bolnav, acordate in sistem integrat cu serviciile sociale.
(2) Programele si serviciile de asistenta medicala comunitara se realizeaza in concordanta cu politicile si strategiile Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, ale altor institutii ale autoritatii locale cu responsabilitati in domeniu, precum si cu cele ale autoritatilor locale.

sus

Capitolul II - Organizarea si functionarea asistentei medicale comunitare


ARTICOLUL 128

(1) Pentru coordonarea programelor nationale de asistenta medicala comunitara se infiinteaza Comisia Interdepartamentala pentru Asistenta Medicala Comunitara aflata in subordinea primului-ministru, denumita in continuare Comisia.
(2) Comisia se constituie dintr-un presedinte si un numar impar de membri, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si ai organizatiilor sau asociatiilor autoritatilor locale.
(3) Atributiile, regulamentul de organizare si functionare, precum si componenta nominala a Comisiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 129

(1) Comisia se intruneste in sedinte ordinare de doua ori pe an si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie.
(2) Comisia primeste sinteza rapoartelor anuale privind problemele medico-sociale de la nivelul comunitatilor.

ARTICOLUL 130

Comisia are urmatoarele atributii:
a) realizeaza Strategia nationala in domeniul asistentei medicale comunitare;
b) intocmeste lista de prioritati care sa raspunda nevoilor identificate la nivelul comunitatilor;
c) propune ordonatorului de credite necesarul de fonduri pentru desfasurarea activitatilor din domeniul asistentei medicale comunitare.

ARTICOLUL 131

Comisia isi realizeaza atributiile prevazute la art. 130 cu suportul Unitatii de Management al Programelor de Asistenta Medicala Comunitara.

ARTICOLUL 132

(1) Pentru realizarea programelor nationale de asistenta medicala comunitara se infiinteaza Unitatea de Management al Programelor de Asistenta Medicala Comunitara (UMPAMC) in cadrul Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, denumita in continuare UMPAMC.
(2) UMPAMC are drept atributie principala sprijinul tehnic si metodologic pentru Comisia Interdepartamentala pentru Asistenta Medicala Comunitara.

ARTICOLUL 133

Pentru realizarea atributiilor, UMPAMC poate solicita expertiza si suportul tehnic al specialistilor din institutiile aflate in subordinea si/sau in coordonarea Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Finantelor Publice si a altor organe ale autoritatii centrale cu responsabilitati in domeniu.

ARTICOLUL 134

Programele nationale de asistenta medicala comunitara se deruleaza prin institutiile aflate in subordinea si/sau in coordonarea Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Administratiei si Internelor si a ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.

sus

Capitolul III - Beneficiarii, obiectivele si acordarea serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara


ARTICOLUL 135

(1) Beneficiarul serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara este comunitatea dintr-o arie geografica definita, precum: judetul, orasul, comuna, satul, dupa caz, iar in cadrul acesteia in mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gasesc in urmatoarele situatii:
a) nivel economic sub pragul saraciei;
b) somaj;
c) nivel educational scazut;
d) diferite dizabilitati, boli cronice;
e) boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paleative;
f) graviditate;
g) varsta a treia;
h) varsta sub 5 ani;
i) fac parte din familii monoparentale.

ARTICOLUL 136

(1) Serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara sunt derulate de urmatoarele categorii profesionale:
a) asistent social;
b) asistent medical comunitar;
c) mediator sanitar;
d) asistent medical comunitar de psihiatrie;
e) asistent medical de ingrijiri la domiciliu.
(2) Categoriile profesionale prevazute la alin. (1) lit. b) - d) se incadreaza cu contract individual de munca pe perioada determinata la unitatile sanitare desemnate, iar cheltuielile de personal se suporta in cadrul programelor nationale de sanatate.
(3) Categoriile profesionale prevazute la alin. (1) colaboreaza cu autoritatile locale si cu serviciile de asistenta medicala si sociala.
(4) Categoriile profesionale care activeaza in domeniul asistentei medicale comunitare se includ in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (C.O.R.).

ARTICOLUL 137

Obiectivele generale ale serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara sunt:
a) implicarea comunitatii in identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
b) definirea si caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunitatii;
c) dezvoltarea programelor de interventie, privind asistenta medicala comunitara, adaptate nevoilor comunitatii;
d) monitorizarea si evaluarea serviciilor si activitatilor de asistenta medicala comunitara;
e) asigurarea eficacitatii actiunilor si a eficientei utilizarii resurselor.

ARTICOLUL 138

Obiectivele generale ale asistentei medicale comunitare sunt:
a) educarea comunitatii pentru sanatate;
b) promovarea sanatatii reproducerii si a planificarii familiale;
c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata sanatos;
d) educatie si actiuni directionate pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos;
e) activitati de prevenire si profilaxie primara, secundara si tertiara;
f) activitati medicale curative, la domiciliu, complementare asistentei medicale primare, secundare si tertiare;
g) activitati de consiliere medicala si sociala;
h) dezvoltarea serviciilor de ingrijire medicala la domiciliu a gravidei, nou-nascutului si mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal si a batranului;
i) activitati de recuperare medicala.

sus

Capitolul IV - Finantare


ARTICOLUL 139

Finantarea programelor de asistenta comunitara se realizeaza cu fonduri din bugetul de stat, bugetul autoritatilor locale, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii.

sus

Capitolul V - Dispozitii finale


ARTICOLUL 140

Ministerul Sanatatii Publice va elabora, in colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Administratiei si Internelor, norme de aplicare a prezentului titlu, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia.


sus