Termen cautat

Catalogul national de programe de studii complementare


Autor: admin

Ordin nr. 418 din 20.04.2005


Pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare si desfasurare a acestora

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 09/06/2005

Vazand Referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesionala nr. M.C. 5.068 din 20 aprilie 2005, in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si ale Hotararii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ARTICOLUL 1.

Se aproba Catalogul national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, prevazut in anexele nr. I-V*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
___________
*) Anexele nr. I-V sunt reproduse in facsimil.

ARTICOLUL 2.

Se aproba Normele metodologice de organizare si desfasurare a programelor de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti, prevazute in anexa nr. VI, precum si in anexele nr. VII-IX care fac parte integranta din prezentul ordin.

ARTICOLUL 3.

Certificatele de competente si certificatele de supraspecializari, obtinute in baza reglementarilor anterioare, confera aceleasi drepturi ca si atestatele de studii complementare.

ARTICOLUL 4.

Medicii specialisti si primari confirmati in specialitati clinice medicale, chirurgicale si specialitati paraclinice au acces la programele prevazute in anexa nr. I, compatibile cu specialitatea in care sunt confirmati, si potrivit prevederilor curriculare aprobate.

ARTICOLUL 5.

Medicii specialisti si primari care isi mentin specialitatea de medicina generala au acces la programele de studii complementare aferente specialitatii medicina de familie, prevazute in anexa nr. I.

ARTICOLUL 6.

Medicii dentisti confirmati in specialitati medico-dentare si medicii dentisti cu drept de libera practica au acces la programele de atestare de studii complementare prevazute in anexa nr. II.

ARTICOLUL 7.

Farmacistii specialisti si primari au acces la programele de studii complementare prevazute in anexa nr. III, in limita specialitatii in care sunt confirmati.

ARTICOLUL 8.

Absolventii facultatilor de medicina si farmacie, cu drept de libera practica, au acces la programele de studii complementare prevazute in anexele nr. IV si V.

ARTICOLUL 9.

Pentru programele de studii complementare pentru dobandirea de atestate se stabilesc si se percep taxe de instruire, conform legii.

ARTICOLUL 10.

Rezidentii confirmati in specialitati, in al caror curriculum de pregatire este prevazut un modul in domeniul in care se obtin atestate de studii complementare, dupa confirmarea ca specialisti, sunt indreptatiti sa practice abilitatile dobandite, cu exceptiile prevazute in anexa nr. I [1) si 2)].

ARTICOLUL 11.

Acreditarea si initierea unui nou program de pregatire complementara se vor face numai la propunerea Comisiei de specialitate a Ministerului Sanatatii si cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, respectiv Colegiului Farmacistilor din Romania.

ARTICOLUL 12.

Atestatele si adeverintele de absolvire ale programelor de studii complementare care necesita sau nu completarea studiilor cu diverse manopere pentru sustinerea examenului de atestare si atestatele de pregatire complementara sunt cele prevazute in anexa nr. IX.

ARTICOLUL 13.

Directia de resurse umane si dezvoltare profesionala, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ARTICOLUL 14.

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Mircea Cinteza


sus