Termen cautat

Legislatie medicala


CAPITOLUL I - Dispozitii generaleContract cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 01/04/2008 ARTICOLUL 1 (1) Furnizorii si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, denumite in continuare case de asigurari de sanatate, aflati in relatie contractuala,...
Capitolul I - Dispozitii generaleCAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Publicat in: Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003 ARTICOLUL 1 In sensul prezentei legi: a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate; b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale; c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile...
Decizie nr. 67 din 09/12/2005 - privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continuaPe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a educatiei medicale continue, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie medicala continua Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15/02/2006 In temeiul ARTICOLUL 31, 33 si ARTICOLUL 58 lit. f) din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL VI: Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic ARTICOLUL 141 Prelevarea si transplantul de organe, tesuturi si celule de origine umana se fac in scop terapeutic, in conditiile prezentului titlu. ARTICOLUL 142 In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: a) celula - unitatea elementara anatomica si functionala a materiei vii. In sensul prezentei legi, termenul...
Hotararea nr. 967 din 18 noiembrie 1999 privind constituirea si functionarea Comisiei consultative interministeriale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CODES)In temeiul Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si al Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele lor membre, pe de alta parte, semnat la Bruxelles...
Ordin nr.520/2007 din 06.03.2007Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport Publicat in MOF nr 275 -25.04.2007 Actul a intrat in vigoare la data de 25 aprilie 2007 Avand in vedere prevederile Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si...
Capitolul I - Dispozitii generaleLege nr. 307 din 28/06/2004 - Privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30/06/2004 SECTIUNEA 1 - Exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa ARTICOLUL 1 Profesia de asistent medical si profesia de moasa se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in profesia de...
Capitolul I - Exercitarea profesiei de farmacistLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale ARTICOLUL 553 Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in farmacie, dupa cum urmeaza: a) cetateni ai statului roman; b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand...
Capitolul I - Exercitarea profesiei de medic dentistLegea 95/2006 - Exercitarea profesiei de medic dentist - Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale ARTICOLUL 468 Prevederile prezentului titlu se aplica activitatilor de medic dentist exercitate in Romania in regim salarial si/sau independent. ARTICOLUL 469 Profesia de medic dentist se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina dentara, dupa cum urmeaza: a) cetateni ai...
Capitolul I - Exercitarea profesiei de medicLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras -TITLUL XII: Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale ARTICOLUL 370 Profesia de medic se exercita, pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in medicina. Acestea pot fi: a) cetateni ai statului roman; b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania ARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania. ARTICOLUL 2 (1) Au dreptul sa exercite profesia de psiholog: a) cetatenii romani; b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state din Spatiul Economic European, prin stabilire...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 1136 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 11 septembrie 2006 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. SECTIUNEA 1 - Obiectivul si domeniul de aplicare ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi...
CAPITOLUL IReglementare specifica referitoare la expunerea medicala in radiologia pediatrica, 2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.3 din 03/01/2007 ARTICOLUL 1 Prezentele reglementari completeaza Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia...
Formularul E 106Formularul este important pentru romanii care lucreaza in alte tari. Prin intermediul acestuia sunt posibile tratamentel medicale pentru cei care au rezidenta in alta tara (cat si familiilor lor) decat cea in care platesc asigurarile de sanatate.
Formularul E 107Formularul E 107 este utilizat de institutia catre care a fost prezentata o cerere de acordare a unor prestatii de asigurari de boala, maternitate sau accidente de munca pentru a solicita formularul necesar pentru acordarea prestatiilor. Acest formular, este practic solicitat de la institutia competenta de care apartine lucratorul pentru asigurarea de sanatate sau maternitate de catre institutia de la locul de sedere sau resedinta.
Formularul E 109Acest formular permite ca si familia romanilor care lucreaza intr-o tara memba a Uniunii Europene, in cazul in care pleaca intr-o tara membra a Uniunii Europene, sa beneficieze de asistenta medicala in statul in care pleaca. Restul membrilor familiei au resedinta in alta tara a UE decat cea in care lucreaza unul din membrii.
Formularul E 112Formular necesar asiguratilor care nu pot primi tratament medical in timp util in Romania, dar pot efectua acest tratament in alt stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, este valabil si in cazul asiguratilor care isi muta resedinta pe teritoriul altui stat membru UE si doreste mentinerea dreptului la serviciile medicale acordate pana la momentul transferului in Romania. Acest formular mai permite persoanei interesate sa beneficieze de prestatii in natura ale asigurarii de boala si maternitate (articolul 22, regulament nr. 574/72) pe durata transferului de resedinta.
Formularul E 115Formularul permite acordarea de beneficii financiare pentru asiguratii (lucrator sau somer) care se gaseste in incapacitate de munca, pe teritoriul altui stat decat statul competent. Documentul se realizeaza de catre institutia din locul de sedere sau resedinta care il adreseaza institutiei competente din statul de afiliere.
Formularul E 116Forumlarul E 116 este un raport medical in caz de incapacitate de munca (boala, maternitate, accident de munca, boala profesionala). Acest raport va fi realizat de catre medicul care consulta asiguratul (sau de serviciul medical), fie la institutia de la locul de sedere sau resedinta a lucratorului sau somerului. Formularul va fi adresat institutiei competente de care lucratorul apartine.
Formularul E 117Formularul se refera la acordarea de beneficii financiare in cazul maternitatii si a incapacitatii de munca. Documentul va fi realizat de catre institutia responsabila de asigurrile de boala maternitate sau accidente de munca a statului competent si este adresat institutiei de la locul de resedinta sau sedere sau lucratorului daca beneficiile financiaare sunt furnizate de institutia de la locul de resedinta sau de sedere in numele institutiei competente. Lucratorul va fi informat in legatura cu institutia care ii va plati prestatiile in bani si de cuantumul acestora.

Pagini