Termen cautat

Legislatie medicala


Formularul E 118Acest formular este utilizat pentru a aduce la cunostinta institutiei de la locul de sedere, resedinta si a celei competente sa notifice lucratorului sau somerului decizia referitoare la nerecunoasterea incapacitatii de munca dar si incheierea perioadei de incapacitate (daca persoana este apta de munca). Poate fi eliberat de institutia competenta daca aceasta refuza prestatiile banesti intrucat considera ca persoana in cauza nu s-a supus formalitatilor prevazute de legilatia din tara de resedinta sau daca constata in urma rapoartelor medicale ca persoana interesata este apta...
Formularul E 120Formularul E 120 se foloseste in cazul lucratorilor salariati si independenti care nu au dreptul la prestatii conform leglatiei ultimului stat competent, ca urmare a activitatii precedent exercitate. Prestatiile in natura, pot fi insa acordate persoanelor interesate si membrilor familiilor acestora in statul lor de resedinta si in calitatea lor de solicitanti ai unei pensii.
Ordin nr. 658/240 din 02/06/2006 privind aprobarea Criteriilor de eligibilitate pentru includerea in tratamentul antiviral si alegerea schemei terapeutice la pacientii cu hepatita cronica virala B, C si D, precum si la pacientii cu cirozaOrdin nr. 658/240 din 02/06/2006 privind aprobarea Criteriilor de eligibilitate pentru includerea in tratamentul antiviral si alegerea schemei terapeutice la pacientii cu hepatita cronica virala B, C si D, precum si la pacientii cu ciroza hepatica HBV, C si D Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 26/06/2006 Ministerul Sanatatii Publice Casa...
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii – extras – TITLUL XVI: Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management SanitarARTICOLUL 682 Se infiinteaza Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, denumita in continuare SNSPMS, institutie publica, persoana juridica romana cu sediul in municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, coordonata de Ministerul Sanatatii Publice, prin reorganizarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Sanatate Bucuresti, care se desfiinteaza. ARTICOLUL 683 (1)...
Legea nr. 7/2007Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL I Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.008 din 14 noiembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari: 1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: a) si-au insotit sotul/sotia trimis/...
Legea nr. 210 din 31 decembrie 1999 - Legea concediului paternalParlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1 (1) Concediul paternal se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura participarea efectiva a tatalui la ingrijirea noului-nascut. (2) Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare, in conditiile prevazute de prezenta lege. ARTICOLUL 2 (1) In cazul in care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal platit de 5...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleLEGE nr.263 din 19 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor Textul actului publicat in M.Of. nr. 507/30 iul. 2007 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1 (1) Cresele sunt structuri care ofera servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor in varsta de pana la 3 ani. (2) Beneficiarii serviciilor acordate de crese sunt copiii cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in Romania. (3) De serviciile furnizate de crese beneficiaza si copiii cetatenilor altor state sau ai...
CAPITOLUL I - Dispozitii generale, definitii si principiiARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate in scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora. ARTICOLUL 2 (1) Persoanele cu handicap, in intelesul prezentei legi, sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale. (2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii si adultii cu...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea privind obligatiunile ipotecare, legea nr 32/2006, publicata in M.Of. partea I nr 264/23.03.2006 ARTICOLUL 1 Prezenta lege are drept scop stabilirea conditiilor si a cadrului general pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor. ARTICOLUL 2 In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: 1. agent - persoana juridica sau organizatie fara personalitate juridica, numita si autorizata in conditiile cap. IV sa reprezinte interesele...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr 178/2000 privind produsele cosmetice ARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementeaza conditiile care trebuie sa fie respectate la fabricarea si punerea pe piata a produselor cosmetice de uz uman. ARTICOLUL 2 Pentru aplicarea prezentei legi termenii si sintagmele de mai jos semnifica dupa cum urmeaza: a) produs cosmetic - orice substanta sau preparat care urmeaza sa fie pus in contact cu diverse parti externe ale corpului uman, precum piele, par, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dintii si mucoasa bucala, cu scopul exclusiv sau principal de a le...
Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, publicata in M. Of. nr 401/20.07.2001SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale ARTICOLUL 1 (1) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenta sociala. (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, in conditiile prevazute de prezenta lege. (3) Instituirea venitului minim garantat se intemeiaza pe principiul solidaritatii sociale. ARTICOLUL 2 (1) In sensul prezentei legi termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea 487/2002, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, publicata in M. Of. partea I nr 589/08.08.2002 ARTICOLUL 1 Sanatatea mintala reprezinta o componenta fundamentala a sanatatii individuale si constituie un obiectiv major al politicii de sanatate publica. ARTICOLUL 2 Guvernul Romaniei, prin organismele sale abilitate, intreprinde masuri pentru promovarea si apararea sanatatii mintale, prevenirea si tratamentul tulburarilor psihice. ARTICOLUL 3 Ministerul Sanatatii si Familiei este autoritatea competenta pentru organizarea...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleLegea nr. 319 din 14 iulie 2006 Parlamentul Romaniei Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006 Intrare in vigoare: 01/10/2006 ARTICOLUL 1 (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (2) Prezenta lege stabileste principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleLEGE nr. 282 din 5 octombrie 2005 - privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice Textul actului publicat in M.Of. nr. 915/13 oct. 2005 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1. (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal privind activitatea de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana. (2) Prezenta lege reglementeaza normele care sa asigure calitatea si...
ORDONANTA Nr. 53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportarii bolilor si a efectuarii vaccinarilor publicata in Monitorul Oficial nr. 42 din 31 ianuarie 2000In temeiul ARTICOLUL 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al ARTICOLUL 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta: ARTICOLUL 1 (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistentei medicale primare in cadrul sistemului public sau privat, au obligatia de a asigura vaccinarea copiilor. (2) Schema de...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare Publicata in: monitorul oficial NR. 713 din 21 august 2006 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare...
Capitolul I - Delimitari conceptualeLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL XVII: Medicamentul ARTICOLUL 695 In intelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii: 1. medicament: a) orice substanta sau combinatie de substante prezentata ca avand proprietati pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau b) orice substanta sau combinatie de substante care poate fi folosita sau administrata la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea functiilor fiziologice prin exercitarea unei actiuni...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleARTICOLUL 1. Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare in rezidentiat pe post in medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara in centrul universitar Bucuresti. ARTICOLUL 2. Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post la data de 22 iunie 2008 sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice. ARTICOLUL 3. Pentru organizarea concursului de rezidentiat pe post este desemnata o comisie centrala formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleOrdonanta emisa de Ministerul Sanatatii Publice A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 13/05/2008. ARTICOLUL 1. (1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar pentru absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. Prin exceptie, rezidentiatul cu timp partial asigura pregatirea numai in...
Lege 268/2003 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege ARTICOLUL I Legea invatamantului nr.84/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: "Art.6.- Invatamantul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a invatamantului de 10 clase, forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani." 2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins...

Pagini