Termen cautat

Legislatie medicala


Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicalaAvand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. ................... in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, ministrul sanatatii...
ORDIN Nr. 1322 din 2 noiembrie 2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor si metodologiei de preluare a activitatii unui praxis existentEMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 16 noiembrie 2006 Avand in vedere prevederile ARTICOLUL 69 alin. (2) din titlul III "Asistenta medicala primara" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii...
Ordin nr. 1069 din 19/06/2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentareAvand in vedere prevederile ARTICOLUL 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002, vazand Referatul de aprobare al Autoritatii de Sanatate Publica nr. E.N. 6.509/2007, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin: ARTICOLUL 1. Se aproba Normele...
ORDIN Nr. 1108 din 7.09.1993 pentru aprobarea Normelor de supraveghere medicala a unor bolnavi cu afectiuni de lunga durata si stabilirea bolilor cronice care beneficiaza de gratuitate in asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorieVazand Nota Directiei generale a asistentei medicale inregistrata sub nr.Al.o.41896 din 26 august 1993, In termenul dispozitiilor legale in vigoare privind asigurarea sanatatii populatiei, acordarea asistentei medicale si a medicamentelor, precum si cele cuprinse in H.G.R. nr 799/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, emite urmatorul...
O.G. 148/2005In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare, cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile sociale asigurate, din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii natalitatii si diminuarii...
CAPITOLUL I - RezidentiatulOG nr. 12/2008 ARTICOLUL 1 (1) Rezidentiatul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie, care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitatile cuprinse in Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. (2) Rezidentiatul se organizeaza sub forma rezidentiatului pe locuri, a rezidentiatului pe post si a rezidentiatului cu timp partial. (3) Intreaga activitate de pregatire prin rezidentiat se...
Capitolul I - Timpul de muncaARTICOLUL 1. (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca. (2) Pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. (3) In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana. (4) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleLege nr. 118/2007 Publicat in Monitorul oficial partea I nr. 305 din 08/05/2007 ARTICOLUL 1 Prezenta lege are drept scop reglementarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa care vizeaza prevenirea imbolnavirilor, promovarea sanatatii, vindecarea bolilor si optimizarea din punct de vedere biopsihosocial si spiritual a fiintei umane. ARTICOLUL 2 In sensul prezentei legi, medicina complementara si/sau alternativa cuprinde acele practici de ingrijiri de sanatate care nu sunt integrate in sistemul principal al serviciilor medicale de...
Ordin nr. 466 din 28/04/2005 - privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plata, la cerere, in policlinicile cu plataPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 31/05/2005 In temeiul prevederilor art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare, cu completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, vazand Referatul Directiei generale buget si credite externe nr. MC 5.433 din 28 aprilie 2005, ministrul sanatatii...
Hotararea de Guvern nr. 1440 din 2 septembrie 2004Privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutie, republicata, si al ARTICOLUL 117 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 (1) Autoritatile publice si organismele private acreditate in conditiile legii, care activeaza in...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - Titlul II: Programele nationale de sanatate Publicata in: monitorul oficial NR. 372 din 28 aprilie 2006 ARTICOLUL 45 (1) Programele nationale de sanatate reprezinta un ansamblu de actiuni organizate in scopul prevenirii si controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei. (2) Ministerul Sanatatii Publice asigura proiectarea si coordonarea realizarii programelor nationale de sanatate, in acord cu politicile si strategiile nationale de sanatate. (3)...
ORDIN privind aprobarea organizarii si desfasurarii programului national de diabet zaharatMINISTERUL SANATATII PUBLICE Ordinul Nr. 1061/31.08.2006 / CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Ordinul Nr. 425/04.09.2006 In temeiul prevederilor: Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; ARTICOLUL 362, Titlul XI (Finantarea unor cheltuieli de sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; ARTICOLUL 50, Titlul II (Programele Nationale de Sanatate) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; Titlul VIII (...
Ordin Nr. 994/354 din 4 iunie 2007-partea I - privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primaraEmitent: Ministerul Sanatatii Publice Casa Nationale de Asigurari de Sanatate Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 409 din 19 iunie 2007 Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului sanatatii...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 1093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 757 din 6 septembrie 2006 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. SECTIUNEA 1 - Obiectul de reglementare ARTICOLUL 1 (1) Prevederile prezentei...
Conventia Nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiunea a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000*)*) Traducere. Conferinta Generala a Organizatiei Internationale a Muncii, convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunindu-se aici la 30 mai 2000, in cea de-a 88-a sesiune a sa, luand nota de necesitatea revizuirii Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, precum si a Recomandarii privind...
Ordin nr. 220 din 15/05/2007 - Ordin privind aprobarea protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari soaciale de sanatateAvand in vedere: - ARTICOLUL 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea de Guvern nr.1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara...
Ordin nr. 222 din 15/05/2007 - Ordin privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateAvand in vedere: - ARTICOLUL 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea de Guvern nr.1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara...
Ordin nr. 223 din 15/05/2007 – Ordin privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea tratamentului in cazul bolii Gaucher pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateAvand in vedere: - ARTICOLUL 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea de Guvern nr.1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie...
Ordin nr. 221 din 15/05/2007 - Ordin privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul poliartritei reumatoide pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatateAvand in vedere: - ARTICOLUL 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotararea de Guvern nr.1841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara...
Capitolul I - Raspunderea civila a personalului medicalLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - TITLUL XV: Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice ARTICOLUL 642 (1) In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel: a) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical si moasa care acorda servicii medicale; b) malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de...

Pagini