Termen cautat

Legislatie medicala


Capitolul I - Dispozitii generaleLEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 - Privind regimul juridic al adoptiei PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 23 iunie 2004 ARTICOLUL 1 Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului. ARTICOLUL 2 Urmatoarele principii trebuie respectate in mod obligatoriu in cursul...
DECRET Nr.466 din 28 decembrie 1979 privind regimul produselor si substantelor toxiceEMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 2 din 3 ianuarie 1980 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza: ARTICOLUL 1 Producerea, detinerea sau orice activitate privind circulatia produselor si substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante, precum si experimentarea produselor sau substantelor toxice, sunt supuse regimului stabilit prin prezentul decret. Prin producerea, detinerea sau...
Partea I - Dispozitii generaleO.M. nr. 4464/7.09.2000 CAPITOLUL I - Prevederi generale ARTICOLUL 1 In Romania, invatamantul prescolar face parte din sistemul national de invatamant si este integrat in structura invatamantului preuniversitar. ARTICOLUL 2 Invatamantul prescolar este coordonat de Ministerul Educatiei Nationale. ARTICOLUL 3 Invatamantul prescolar se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995 si a completarilor ulterioare. ARTICOLUL 4 Invatamantul prescolar se realizeaza in baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educatie si la...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca Publicata in: Monitorul Oficial NR. 762 din 7 septembrie 2006 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 51 alin. (1) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 (1) Prezenta hotarare are ca obiect protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru securitatea si sanatatea lor, rezultate sau care pot sa rezulte...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras - Titlul I: Sanatatea publica Publicata in: monitorul oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006 ARTICOLUL 1 Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului sanatatii publice, obiectiv de interes social major. ARTICOLUL 2 (1) Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii in vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico-legislative, al programelor si...
CAPITOLUL 1 - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 380 din 3 mai 2006 In temeiul Articolul 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. SECTIUNEA 1 - Obiectivul si domeniul de aplicare ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot...
Capitolul I - Dispozitii generaleHOTARARE Nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 710 din 18 august 2006 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in munca privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare definite la art. 4. ARTICOLUL 2 Prevederile Legii securitatii si...
Ordinul nr. 123 din 21.februarie.2008 privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Sociala a Lucratorilor MigrantiAvand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii, ale Regulamentului Consiliului nr. 574/72/CEE care stabileste modalitatile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor independenti si...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleMetodologie din 06/05/2008 privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 13/05/2008 ARTICOLUL 1. Ministerul Sanatatii Publice organizeaza test de selectie de intrare in rezidentiat cu timp partial, in specialitatea medicina de familie, in prima decada a lunii iulie. Selectia se poate desfasura in centrele universitare medicale Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si Targu-Mures. ARTICOLUL 2. (1) Pentru organizarea testului de selectie sunt...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras -TITLUL IV: Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat SECTIUNEA 1 - Definitii ARTICOLUL 86 (1) In intelesul prezentului titlu, in sistemul national de servicii medicale de urgenta si de prim ajutor calificat, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie: a) Sistemul national de servicii medicale de urgenta si prim ajutor calificat - ansamblul de structuri, forte, mecanisme si relatii, organizate dupa aceleasi principii si reguli,...
Capitolul I - Dispozitii generaleLegea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii - extras -TITLUL VII: Spitalele ARTICOLUL 165 (1) Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. (2) Spitalul poate fi public, public cu sectii private sau privat. Spitalele de urgenta se infiinteaza si functioneaza numai ca spitale publice. (3) Sectiile private ale spitalelor publice sau spitalele private pot furniza servicii medicale cu plata. (4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive,...
Ordin Nr. 617 din 13 august 2007Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 649 din 24 septembrie 2007 Avand in vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007, in temeiul dispozitiilor art. 211...
HOTARARE Nr. 669 din 24 mai 2006 privind aprobarea Strategiei nationale de incluziune sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copiluluiHOTARARE Nr. 669 din 24 mai 2006 privind aprobarea Strategiei nationale de incluziune sociala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie a copilului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 2 iunie 2006 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOL UNIC Se aproba Strategia nationala de incluziune sociala a tinerilor care parasesc...
CAPITOLUL I - Dispozitii generaleHotarare nr. 355 din 11/04/2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007 In temeiul ARTICOLUL 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al ARTICOLUL 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Prezenta hotarare stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea imbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici,...
Ordin 994/2004 MINISTERUL SANATATII - privind aprobarea Normelor de supraveghere si control a infectiilor nosocomiale in unitatile sanitareAvand in vedere: prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. O.B 9009 /2004 in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministrul Sanatatii, emite urmatorul: ORDIN ARTICOLUL 1 Se...
Capitolul I - Dispozitii generaleHOTARARE nr. 1.825 din 22 decembrie 2005 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sstinerea familiei in vederea cresterii copilului (actualizata pana la data de 20 ianuarie 2006*). ARTICOL UNIC - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. ARTICOLUL 1 Beneficiaza de drepturile...
LEGE Nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascutiParlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ARTICOLUL 1 (1) Prin prezenta lege se acorda gratuit, pentru fiecare copil nou-nascut, un trusou care sa cuprinda haine, lenjerie si produse pentru ingrijire, in cuantum de 150 lei. (2) Trusoul pentru nou-nascuti se acorda o singura data de catre autoritatile administratiei publice locale, la iesirea copilului din maternitate sau la eliberarea certificatului de nastere. (3) Valoarea in lei a trusoului prevazuta la alin. (1) se actualizeaza si se indexeaza anual, prin...

Pagini