Denumire
Localitate

Spitalul municipal BLAJ


E-mail

Plaintext email only
Nu
Adresa: 
Str. Republicii, Nr. 2, localitatea Blaj, judet Alba
Telefon: 
0258.710.947; 0258.710.941; Fax: 0258.710.942
Localitate: 

Spitalizare continua in specializarile:
- A.T.I.
- chirurgie generala
- medicina interna
- obstetrica-ginecologie
- neonatologie
- pediatrie
- recuperare medicina fizica si balneologie.

Spitalizare de zi in specializarile:
- interne
- chirurgie generala
- pediatrie
- obstetrica-ginecologie

Investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu:
- analize medicale
- examinari radiologie.

Statistici
Numarul de vizite 2425