Denumire
Localitate

Spitalul municipal SEBES


E-mail

Plaintext email only
Nu
Adresa: 
Str. Surianu, Nr. 41, localitatea Sebes, judet Alba
Telefon: 
0258.731.712; Fax:0258.731.712
Localitate: 

Spitalizare continua in specializarile:
- A.T.I.
- chirurgie generala
- medicina interna
- obstetrica-ginecologie
- neonatologie
- pediatrie
- recuperare medicina fizica si balneologie.

Spitalizare de zi in specializarile:
- interne
- chirurgie generala
- pediatrie
- obstetrica-ginecologie

Investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu:
- analize medicale
- examinari radiologie.

Statistici
Numarul de vizite 2423