Termen cautat
Tip stire
E.g., 09/21/2020
Data stire

Guvern: Contractul-cadru privind acordarea asistentei medicale, prelungit pana la 31 martie 2016


Autor: elena

Guvernul a decis, miercuri, prelungirea până la 31 martie 2016 a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, aprobând o hotărâre în acest sens.

Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, actul normativ stabileşte, de asemenea, că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestru I al anului 2016, prin acte adiţionale la contractele derulate în 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se face din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

'Prelungirea acestei perioade este necesară pentru stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a punctului 'per capita' şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea minimă garantată pentru un punct pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel naţional pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente serviciilor medicale spitaliceşti", precizează Guvernul.

Totodată, indică Executivul, aplicarea contractului-cadru pentru 2014-2015 a fost prelungită pentru a asigura derularea procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi pentru implementarea în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) a noilor reglementări.

'Prin prelungirea aplicabilităţii contractului-cadru se asigură continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu", se arată în comunicatul Guvernului.

23-12-2015
Tip
Stiri interne